Zo života komunity...

Komunitný dom v Kráľovej pri Senci 2011 - 2013

Saluzzo 2011