Zo života komunity...

Zo Dňa otvorených dverí v Kráľovej pri Senci foto spracovala Kristínka.
8.6.2013
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IMAGE 1

Stacks Image 2527
1
Description Here

IMAGE 2

Stacks Image 2528
2
Description Here

IMAGE 3

Stacks Image 2529
3
Description Here

IMAGE 4

Stacks Image 2530
4
Description Here

IMAGE 5

Stacks Image 2531
5
Description Here

IMAGE 6

Stacks Image 2532
6
Description Here

IMAGE 7

Stacks Image 2533
7
Description Here

IMAGE 8

Stacks Image 2534
8
Description Here

IMAGE 9

Stacks Image 2535
9
Description Here

IMAGE 10

Stacks Image 2536
10
Description Here

IMAGE 11

Stacks Image 2537
11
Description Here

IMAGE 12

Stacks Image 2538
12
Description Here

IMAGE 13

Stacks Image 2539
13
Description Here

IMAGE 14

Stacks Image 2540
14
Description Here

IMAGE 15

Stacks Image 2541
15
Description Here

IMAGE 16

Stacks Image 2542
16
Description Here

IMAGE 17

Stacks Image 2543
17
Description Here

IMAGE 18

Stacks Image 2544
18
Description Here

IMAGE 19

Stacks Image 2545
19
Description Here

IMAGE 20

Stacks Image 2546
20
Description Here

IMAGE 21

Stacks Image 2547
21
Description Here

IMAGE 22

Stacks Image 2548
22
Description Here

IMAGE 23

Stacks Image 2549
23
Description Here

IMAGE 24

Stacks Image 2550
24
Description Here

IMAGE 25

Stacks Image 2551
25
Description Here

IMAGE 26

Stacks Image 2552
26
Description Here

IMAGE 27

Stacks Image 2553
27
Description Here

IMAGE 28

Stacks Image 2554
28
Description Here

IMAGE 29

Stacks Image 2555
29
Description Here

IMAGE 30

Stacks Image 2556
30
Description Here