Zo života komunity...

Vo Vrbovci sa nachádza centrum komunity Cenacolo v Chorvátsku. Každý rok na jar sa tam poriadajú stretnutia rodičov a priateľov komunity Cenacolo. Sú to 2 dni modlitieb, katechéz a kultúrného programu, ktorý pripravili chlapci a dievčatá z komunity Cenacolo. Sú to nádherné 2 dni duchovnje obnovy rodinného porozumenia a lásky k Bohu .

Stacks Image 478


Reportážné foto si môžete pozrieť jednotlivo po rokoch -
Vrbovec 2009, Vrbovec 2010, Vrbovec 2011