Zo života komunity...

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tisícky rodín na Slovensku majú niekoho, kto je závislý. Na drogách, alkohole, automatoch, stávkovaní...
Väčšinou rodičia a príbuzní nemajú dostatočné informácie ako sa má v takýchto situáciach konať. Následky môžu byť nedozerné. Smrť závislého človeka, rozbitá rodina. Preto je dôležité získať o príčinách závislostí a spôsobom boja proti nim čo najviac informácií. Nemusí vždy ísť len o prípady závislostí na drogách. Riešia sa aj prípady detí s nezvládnuteľnou povahou alebo všetkých tých, ktorí zišli z cesty. Komunita Cenacolo je kresťanské združenie, ktoré prijíma stratených mladých ľudí, nespokojných a búriacich sa, zúfalých a beznádejných, teda všetkých tých, ktorí chcú opäť nájsť sami seba, opäť nájsť radosť a zmysel života.
Naša Komunita nie je liečebňa ale škola života. Problém drogy má svoje korene v rodine a len rodina môže problém zastaviť. Komunita Cenacolo je postavená na troch základných pilieroch. Na modlitbe, práci a priateľstve. Je zrejmé, že „nie každý deň sú hody“ a že život v komunite je veľmi ťažký najmä pre ľudí, ktorí nemali predtým motív žitia a boli otrokmi látkových či nelátkových závislostí a väčšinou nemali v rodine vzor čistého života. Zároveň je ale obdivuhodné ako sa dokážu ľudia zhruba dvadsiatich národností sústrediť na každodenný všedný život, na hľadanie seba v spolupráci s ostatnými závislými, ale i nezávislými mladými ľuďmi vo všetkých domoch komunity. U nás na Slovensku dom komunity Ceancolo sa nachádza v
Kráľovej pri Senci a momentálne sú jeho priestory v rekonštrukcii.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Takto vypadal komunitný dom v roku 2007, kedy sa do neho nasťahovali prví chlapci.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Stacks Image 445
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Celý priebeh prestavby nájdte na:>>>>>