Zo života komunity...

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dňa 10.5.2014 sa konal v komunite Cenacolo, v Kráľovej pri Senci "Deň otvorených dverí", počas ktorého Arcibiskup Zvolenský posvätil oltár a požehnal novú kaplnku, ktorá bola zasvätená Dobrému Pastierovi.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dňa 8.6.2013 sa konal "Deň otvorených dverí" Komunity Cenacolo v Kráľovej pri Senci v Kráľovej pri Senci pre rodičov, rodinných prílušníkov a priateľov komunity Cenacolo.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Stacks Image 555
Dňa 26.12 a 6.1.2013 pripravili chlapci z komunity Cenacolo v Kráľovej pri Senci program s názvom "Príchod lásky na svet"
Napriek nepriazni počasiu všetko zvládli bravúrne a predstavenie za stáleho dažďa odohrali s nadšením. Po programe
sme sa všetci občerstvili v priestoroch komunity Cenacolo.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dňa 30.6.2012 sa konal v Kráľovej pri Senci Deň otvorených dverí pre rodičov, rodinných prílušníkov a priateľov komunity Cenacolo.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dńa 26.12.2011 chlapci z Komunity Cenacolo pripravili Jasličkové slávnosti pre rodičov a priateľov komunity. Bol to nezabudnuteľný zážitok.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dňa 11.12.2011 svätú omšu do komunity prišiel celebrovať Trnavský arcibiskup mons. Róbert Bezák. Pre chlapcov z komunity to bol veľký zážitok.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dňa 2.7.2011 sa konal v Kráľovej pri Senci Deň otvorených dverí pre rodičov, rodinných prílušníkov a priateľov komunity Cenacolo.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dňa 8.6.2013 sa konal deň otvorených dverí Komunity Cenacolo v Kráľovej pri Senci v Kráľovej pri Senci Deň otvorených dverí pre rodičov, rodinných prílušníkov a priateľov komunity Cenacolo.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dňa 8.6.2013 sa konal deň otvorených dverí Komunity Cenacolo v Kráľovej pri Senci v Kráľovej pri Senci Deň otvorených dverí pre rodičov, rodinných prílušníkov a priateľov komunity Cenacolo.