Zo života komunity...

Prestavba komunitného domu
DSC02271

DSC02272

IMG_0044 (2)

STARY DOM

IMG_0051

IMG_0052

IMG_0054

DSC02565

DSC02578

IMG_0096

IMG_0104

IMG_0165

IMG_0241

IMG_0273

SDC13727

SDC13737

25032011127

SDC13863

SDC13878

IMG_1018

IMG_1021

IMG_1022

IMG_1023

IMG_1026

IMG_1027

IMG_1029

IMG_1038

IMG_1039

IMG_1041

IMG_1046

IMG_1049

SDC13882

P4092474

P4092545

P4092561

P4152832

SDC13889

P4203264

P4213444

P4223516

ruzenec

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMG_1327

IMG_1329

IMG_1333

IMG_1335

IMG_1337

IMG_1339

IMG_1344

IMG_1345

IMG_1346

P4274142

P4284277

P4304455

P4304475

P5044950

IMG_1489

IMG_1491

IMG_1492

IMG_1493

IMG_1495

IMG_1496

IMG_1506

IMG_1507

P5115459

P5135718

P5135740

P5175924

IMG_1629

IMG_1633

IMG_1636

IMG_1641

IMG_1649

IMG_1675

IMG_1688

SDC13992

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SDC14013

SDC14014

SDC14017

SDC14019

SDC14031

SDC14034

SDC14037

SDC14041

SDC14056

SDC14066

SDC14096

SDC14148

SDC14157

SDC14158

SDC14166

SDC14180

SDC14192

SDC14198

IMG_1709

IMG_1712

IMG_1714

IMG_1717

IMG_1718

IMG_1720

IMG_1730

SDC14225

SDC14226

SDC14227

SDC14233

SDC14256

zemiak

13072011241

13072011242

SDC14327

18072011255

18072011257

P1040452

P1040455

P1040456

P1040458

P1040459

P1040460

P1040461

P1040462

P1040463

P1040464

P1040467

P1040470

IMG_2813

IMG_2823

IMG_2871

IMG_2877

IMG_2878

IMG_2910

IMG_2912

IMG_3897

IMG_3906