Zo života komunity...

Stretnutie v Cuneu,
to sú Vianoce pre všetkých účastníkov.
Nezabudnuteľné chvíle plné duchovných zážitkov pri adorácii a sv.omši ako aj pri slávnosnom programe, ktoré pripravili dievčatá a chlapci z Cenacola.

___________________________________________________________________________________________________________
Cuneo 2013,
Vianočné stretnutie v komunite Cenacolo.

___________________________________________________________________________________________________________
Cuneo 2012,
Vianoce v komunite Cenacolo.
2 dni plné duchovných zážitkov a lásky.

___________________________________________________________________________________________________________
Cuneo 2011
Krásne chvíle, dojímavé stretntutia plné lásky a porozumenia, to bolo Cuneo 2011.

___________________________________________________________________________________________________________
Cuneo 2010
Stretnutie začalo v sobotu v Envie sv. omšou, ktorú celebroval Ivan Filipovič, pokračovalo sa adoráciou a končilo sa svedectvami rodičov.
V nedeľu pokračovalo stretnutie hlavným programom v Cuneu.

___________________________________________________________________________________________________________
Cuneo 2009

Drahí rodičia,
Vaša cesta sem to je obeta, je to znak lásky, je to čin, ktorý si možno Vaše deti teraz neuvedomujú , pre nich je normáne sadnúť do autobusu a ísť 24 hodín aby niekoho stretli, ale verím že väčšina dievčat a chlapcov rozpoznáva vo svojom srdci to, čo ste pre nich urobili a môžu prežiť tieto dni s vami a Božím milosrdenstvom. Naša komunita je veľmi veselá, ktorá tancuje a spieva, je to spoločenstvo ktoré sa raduje zo života, ale sme aj spoločenstvo, ktoré si uvedomuje svoju minulosť tak isto každá rodina, ktorá je tu prítomná a naša minulosť nebola jednoduchá a ľahká. Naša minulosť je poznačená zlom, drogou, závistlosťou a to zanechalo rany v našich rodinách, zničilo rodinné vzťahy medzi nami detmi a rodičmi.

Je velmi ťažké povedať odkiaľ prišlo to zlo, či od rodičov alebo od detí. Možno ste sa rodičia pohádali pre vaše dieta, ktoré drogovalo ale to sa stáva v každej rodine. Netreba sa vŕtať v minulosti, nechceme sa do nej vrátit, tu sme na to aby sme rozprávali o buducnosti, aby sme žili v nadeji za lepšiu budúcnosť. Verime že s komunitou nas čaká lepšia budúcnosť. To že sme tu znamená, že sme v komunite videlo jasne svetlo, svetlo budúcnosti pre celú našu rodinu a kvôli tejto minulosti vás komunita združuje okolo motlitby aby sme cez motlitbu našli uzdravenie našich detí a našli cestu k Bohu.

Príhovor Ivana Filipoviča k rodičom a deťom v Envie.


Cuneo 2009 - Celodenný Vianočný program komunity Cenacolo