Zo života komunity...

Vrbovec 2010
Každoročné stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo vo Vrbovci /Chorvátsko/.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________