Zo života komunity...

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.11- 9.11.2014 sa konalo stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo v Jasnej za účasti mons.Rábeka.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.11-10.11.2013 sa konalo stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo v Jasnej za účasti dona Michela.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9.11-11.11.2012 sa konalo stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo v Demänovskej Doline za účasti dona Ivana.
__________________________________________________________________________________________________________________

Celoslovenské stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo sa konalo v dňoch: 1.-3.6.2012 v Levoči za účasti cenacolských kňazov dona Ivana a dona Andrea.
V sobotu prišiel medzi nás i mons. biskup Rábek, ktorý celebroval i svätú omšu v bazilike Panny Márie ma Svätej hore. Bolo to nádherné stretnutie plné duchovných zážitkov a porozumenia.
Chlapci z komunity vytvorili svojim programom nezabudnuteľnú atmosféru.


__________________________________________________________________________________________________________________

Celoslovenské stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo sa konalo dňa 4.2.2012 v Šaštíne - Strážoch. Po katechézach chlapcov z komunity,
otca Ireneja a ruženci sa v Národnej Bazilike 7-bolestnej Panny Márie konala sv.omša, ktorú celebroval emeritný biskup bratislavsko-trnavskej
diecézy Dominik Tóth, ktorý po sv.omši pobudol s rodičmi a povedal im veľa povzbudivých slov. Vo večerných hodinách sa konal III. bál
rodičov a priateľov komunity Cenacolo.
__________________________________________________________________________________________________________________
V máji 6.- 8.5. 2011 sa konalo stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo v Levoči.
Na stretnutí boli prítomní i chlapci z komunity Cenacolo a z Talianska prišiel don Massimo. Katechézu predniesol otec Irenej.
__________________________________________________________________________________________________________________
4-6. novembra 2011 sa v Demänovskej doline konalo stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo.
Prítomní boli aj komunitní kňazi don Massimo a don Ivan. Katechézu predniesol otec Irenej.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________