Zo života komunity...

Dokumentárne DVD si môžete objednať na e-mailovej adrese : info@zozivotakomunity.sk
DVD bude vám dovzdané na najbližšom stretnutí rodičov.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vianočné stretnutie - Cuneo 2013
Stacks Image 505
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Stacks Image 506
Stacks Image 507
Stacks Image 508
Stacks Image 509
Stacks Image 510
Stacks Image 511
Stacks Image 512
Stacks Image 513
Stacks Image 514
Stacks Image 515
Stacks Image 516
Stacks Image 517
Stacks Image 518
Stacks Image 519
Stacks Image 520
Stacks Image 521
Stacks Image 522
Stacks Image 523
Stacks Image 524
Stacks Image 525
Stacks Image 540
Stacks Image 541
Stacks Image 542
Stacks Image 573
Stacks Image 812
Stacks Image 813
Stacks Image 856
Stacks Image 857
Stacks Image 214
Stacks Image 256
Stacks Image 1805
Stacks Image 1806
Stacks Image 1828
Stacks Image 1829
Stacks Image 1834
Zoznam dokumentárných DVD:

1. Ivan Filipovič v Piešťanoch 2006
2. Ivan Filpovič a don Andrea Demänovská D. - 2009
3. Ivan Filpovič Demänovská Dolina november 2009
4. Marián Kuffa - Demänovská Dolina
5. Livorno - skúsenosť
6. Misia Brazília
7. Vrbovec 2009
8. Saluzzo 2009
9. Cuneo 2009
10. Vrbovec 2010
11. Matka Elvíra na Slovensku 1.
12. Matka Elvíra na Slovensku 2.
13. Matka Elvíra na Slovensku (skrátená verzia)
14. Saluzzo 2010
15. Jeden deň v komunite
16. Medžugorie 2010
17. Medžugorie svedectvá 2010
18. Levoča 2010
19. Cuneo 2010
20. Staré hory
21. Levoča 2011
22. Misie Peru
23. Festa della Vta 2011
24. Don Massimo a don Ivan v Demänovskej Doline
25. Cuneo 2011
26. Šaštín
27. Levoča 2012 - 1
28. Levoča 2012 - 2
29. Saluzzo 2012
30. Dom ako Boží dar
31. St.Margarethen - Credo
32. Demänovská Dolina
33. Velehrad
34. Vianoce 2012 v Kráľovej pri Senci
35. Vrbovec 2013
36. Dom otvorených dverí, Kráľová pri Senci 2013
37. Márnotratný syn
38. Saluzzo 2013
39. Jasná 2013
40. Márnotratný syn
41. Cuneo 2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________