Zo života komunity...


Na stretnutí komunity Cenacolo v Saluzze 2012 boli vo výstavnej sieni vystavené fotografie s citátmi z kníh a vystúpní matky Elvíry. Sú to nádherné myšlienky, máte možnosť si ich prečítať
vo formáte PDF
>>>>>