Zo života komunity...

Sála Marianum, biskupský úrad Trnava, sobota 19.júna 2010, 9.00 hod., začína stretnutie slovenských rodičov komunity Cenacolo. Otvára ho Ivan a dozvedáme sa, že matka Elvíra príde poobede medzi nás, telom mi prešiel nesmierny pocit šťastia a radosti. Postupne sa stretávame s Ivan Filipovičom, potom prichádza don Stefano, počúvame s napätím ich slová o tom ako žijú naše deti, čo majú robiť rodičia, aká je ich nezastupiteľná funkcia v rodine. Potom v adorácii sa modlíme za naše deti, lásku v rodinách o Božiu pomoc všetkým závislým...., krásne chvíle. Po adorácii prichádzajú svedectvá mníšok a svedectvo prvého slováka, ktorý študuje za komunitného kňaza. Jeho svedectvo preruší povstanie a obrovský potlesk rodičov – 16.45 prichádza matka Elvíra!
Prvýktát na Slovensku! Sála Marianum je svedkom historickej udalosti, Láska a Božia milosť prišla medzi nás, všetkých nás sprevádza neopakovateľný pocit pokory, vďaky a lásky k tejto žene, ktorá zachránila prostrednictvom Ceancola tisíce ľudských životov a vrátila ich do normálného života. Matka Elvíra dostáva mikrofón a sama je prekvapené obrovským aplauzom. Všetci sme dojatí, žiari z nás radosť a všetci pozeráme na Ivana, ktorého prvýkrát vidíme v obleku a kravate /don Stefano sa ho pýtal, či sa ide ženiť, čo aj vtipne doplnil, že Ivan je ženích a komunita Cenacolo je nevesta/ aký je šťastný, takého sme ešte nevideli, zo srdca mu to prajeme, po 15 rokoch sa dočkal, matka Elvíra na Slovensku!
Nedeľa 20. Júna 2010, 8.40 hod. ráno prichádzame do kostola v Královej pri Senci. Sme prví, lebo pre nás 8 matiek začínajú povinnosti, ktoré sú súčasťou nášho Ďakovania - musíme sa prezlieť do krojov, lebo nesieme dary k oltáru z prílžitosti príjmania sviatosti krstu a birmovania našim komunitným chlapcom. Sv, omšu bude celebrovať biskup Zvolenský z Bratislavskej diecézy.
Kostolík je malý a tak nečudo, že praská vo švíkoch, taký nával ešte ten kostolík určite nezažil. Smozrejme, že na tejto sv.omši medzi nami bola i matka Elvíra, ktorej prítomnosť zdôrazňuje aká je to slávnostná chvíla pre komunitu. Obrady boli veľmi dôstojné a z tvári chlapcoc, ktorí príjmali sviatosti žiarila radosť a láska. Začal ďalší nezabudnutelný deň v Božej réžii.
Všetic sme prilši pred komunitý dom a čakáme, nevieme, čo ani kde, ale neprší a začalo svietiť slniečko, pán Boh bol s nami. A potom sa začal slávnosttný akt otvorenia prvého komunitného domu na Slovensku. Príhovor dona Stefana, matky Elvíry, motliba a vysvätenie komunitného domu pánom biskupom Zvolenským.
Nakoniec prišiel rad na nás. Matku Elvíru sme privítali chlebom a soľou, odovzdali sme jej náš dar, 2 vyšité dečky so slovenským námetom a nakoniec sme jej zaspievali niekoľko slovenských piesní za doprovodu harmoniky. Boli sme šťasné a ďakovali sme pánu Bohu za naše strtnetnutie a obajtia s matkou Elvírou. To bol ďaľší deň, čo sme strávili s matkou Elvírou a presvedčili sme sa o jej Božom poslaní. Určite nikto z nás na toto stretnutie nezbudne...