Zo života komunity...

Stacks Image 387
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Denná modlitba

Pane Bože,
daj mi pokojnú myseľ, aby som prijal veci, ktoré nemôžem zmeniť,
daj mi silu, aby som zmenil to,
čo môžem zmeniť
a daj mi múdrosť, aby som rozpoznal jedno od druhého.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Motlitba

Ježiš, tichý a pokorný srdcom, vrúcne ťa prosím, aby si moje srdce učinil podobným tvojmu.

Daj mi milosť, aby som mal postupne srdce odpútané a prázdne, tiché a trpezlivé.

Daj mi milosť. aby som sa cítil dobre v tichu a anonymite.

Osloboď ma od strachu z výsmechu, od obáv z neúspechu.

Oddiaľ od môjho srdca smútok.

Učiň ma slobodným, silným, radostným. Nech nikto nedokáže vyrušiť môj pokoj, ani ma vystrašiť.

Nech moje srdce necíti potrebu sebauspokojenia a nech môžem každý deň zaspávať na lôžku pokoja.

Zaodej ma sladkosťou a trpezlivosťou, zrelosťou a pokojom.
A tí, čo vidia mňa, nech vidia teba, Ježiš.

Amen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Litánie pokory

(Tieto veľmi známe litánie sú motlibou kardinála Marry del Val, 1865-1930 a sú stále aktuálne)


Ježiš, tichý a pokorný srdcom, vyslyš ma.

Od túžby, aby si ma vážili,
osloboď ma Ježiš.
Od túžby, aby som bol vyvyšovaný,
osloboď ma Ježiš.
Od túžby, aby som bol ctený a chválený,
osloboď ma Ježiš.
Od túžby, aby som bol uprednosťovaný,
osloboď ma Ježiš.
Od túžby, aby ma všetci príjmali,
osloboď ma Ježiš.
Od strachu, že mnou budú opovrhovať,
osloboď ma Ježiš.
Od strachu, že upadnem do zabudnutia,
oslobodˇma Ježiš.
Od strachu z neúspechu,
osloboď ma Ježiš.
Od strachu, že budem ponížený,
osloboď ma Ježiš.
Od strachu, že nebudem prijatý,
osloboď ma Ježiš.

Keď iní majú viac úspechu ako ja,
daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.

Keď sú iní viac príjmaní ako ja,
daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.

Keď sú iní viac milovaní ako ja,
daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.

Keď sú iní uprednosťovaní predo mnou,

daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Otče náš

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno Tvoje,
príď kráľovstvo Tvoje,
buď vôľa Tvoja,
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný, daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás od zlého. Amen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zdravas Mária

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, až na veky vekov. Amen