Zo života komunity...

10.apríla 2011 sa rodičia stretli na Krížovej ceste v Novej Dubnici.
Stacks Image 700