Zo života komunity...

Trnava
14.9.2011

10 rokov motlitieb cenacolských rodičov a priateľov komunity Cenacolo. To je bilancia trnavskej motlitebnej skupiny. Po sv. ruženci pri tejto príležitosti bola v Bazilike sv. Miluláša sv. omša, ktorú celebroval trnavský dekan Marcel Kubinec, ktorý vo svojej kázni vysoko ocenil motlitby trnavskej skupiny cenacolských rodičov, ktorí sa už 10 rokov každú stredu stretávajú a modlia sa ruženec za závislých, ktorí podľahli rôzným závislostiam a svoj život žijú vo viere a v nádeji v komunite Cenacolo. Po sv. omši sa na fare konalo malé pohostenie a dekanovi Marcelovi Kubincovi prítomní poďakovali za jeho duchovnú pastoráciu a poskytnutie priestorov na stretnutia tejto cenacolskej skupiny.
Stacks Image 711