Zo života komunity...

Stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo v Rakúsku
21.-23.10.2011

V dňoch 21.-23.10 sa konalo stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo v Eisenstadte v Rakúsku i za účasti našich rodičov, ktorých deti teraz žijú v komunte v Kleinfrauenhaide. Z cenacolských kňazov prišiel Ivan Filipovič, ktorý vo svojich príhovoroch vyzýval nás rodičov k láske, komunikácii a porozumeniu medzi rodičmi a deťmi. Celé stretnutie viedol Georg, vedúci domu v Kleinfrauenhaide. Celú sobotu sme strávili v komunite Cenacolo v Kleinfrauenhaide, kde na úvod bolo ruženec, katechéza dona Ivana, potom adorácia a nakoniec sv. omša. Po sv. omši bol obed v komunite, potom voľný čas na stretnutie rodičov s deťmi a pobyt v komunite sme ukončili chodiacim ružencom. Večer nám chlapci v Eisenstadte pripravili pekný program. V nedeľu po ruženci bola katechéza dona Ivana a po nej sv. omša, ktorú celebroval reverend Alexander Unger. NAkoniec Geord poďakoval všetkým za účasť a chlapcom za prípravu celého stretntutia, ktoré sa celé nieslo v duchu Božej lásky a priateľstva. Ďakujeme.
Stacks Image 715
Stacks Image 717
Stacks Image 718
Stacks Image 719
Stacks Image 720
Stacks Image 721
Stacks Image 722
Stacks Image 723
Stacks Image 724
Stacks Image 725
Stacks Image 726
Stacks Image 727
Stacks Image 728
Stacks Image 729
Stacks Image 730
Stacks Image 731
Stacks Image 732
Stacks Image 733
Stacks Image 734
Stacks Image 735
Stacks Image 736
Stacks Image 737
Stacks Image 738
Stacks Image 739
Stacks Image 740
Stacks Image 741
Stacks Image 742
Stacks Image 743
Stacks Image 744
Stacks Image 745
Stacks Image 746
Stacks Image 747
Stacks Image 748
Stacks Image 749