Zo života komunity...

Púť rodičov a priateľov komunity Cenacolo do Svätej zeme
15.11.2011-22.11.2011

V dňoch 15.11-22.11 sa naši rodičia a priatelia komunity zúčastnili leteckej púti po Svätej zemi. Bol to pre nich nádherný zážitok a fotodokumentáciu od Milana si môžete pozrieť :
Fotodokumentácia: Fotogaléria//Púť do Svätej zeme 2011
Stacks Image 761
Stacks Image 762
Stacks Image 763
Stacks Image 764
Stacks Image 765
Stacks Image 766
Stacks Image 767
Stacks Image 768
Stacks Image 769
Stacks Image 770
Stacks Image 771
Stacks Image 772
Stacks Image 773
Stacks Image 774
Stacks Image 775
Stacks Image 776
Stacks Image 777
Stacks Image 778