Zo života komunity...

Stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo v Cuneu
10.12.2011 - 11.12.2011

Po roku sa opäť stretli rodičia a priatelia komunkty Cenacolo v talianskom meste Cuneo, aby spoločne oslávili narodeniny pána Ježiša.
Fotodokumentácia: Fotogaléria/Cuneo/Cuneo 2011

Stacks Image 817