Zo života komunity...

Oslava 50. výročia kňazstva dona Antona v Novej Dubnici
17.12.2011

17.12.2012 za účasti rodičov a chlapcov komunity bola slávnostná omša pri príležitosti jeho 50. výročia kňazstva dona Antona. Po sv. omši pripravili Cenacolskí rodičia pre dona Antona ako poďakovanie malé občerstvenie.

Stacks Image 828
Stacks Image 830
Stacks Image 831
Stacks Image 832
Stacks Image 833
Stacks Image 834
Stacks Image 835
Stacks Image 836
Stacks Image 837