Zo života komunity...

Stacks Image 855Duchovná obnova v Košiciach.

Dňa 18.2.2012 sa konalo v Košiciach u sestier Vincentiek stretnutie
cenacolských  rodičov pod názvom - Duchovná obnova, ktorú viedol Otec Vlado.
Duchovná obnova je pre nás rodičov príležitosťou čerpať z prameňov, ktoré
nám vo svojej láske ponúka Pán. Duchovná obnova začala svätým ružencom, ktorý bol spojený s rozjímaním.
Za ním nasledovala katechéza, v ktorej sa Otec Vlado venoval téme - viera.
Patrónom nášho čakania na Boha je otec našej viery Abraham. Na základe
neistoty, ktorú Abraham prežíva, rodí sa viera a dozrieva človek viery.
A ako je to s našou vierou v našom živote? To už sme mali možnosť spolu
diskutovať. Každý z nás rodičov mal svoju cestu viery. Niektorí vyrastali
v rodine kde bola viera a upevňovali ju, iní sa odklonili a mnohí sa s
vierou stretli prvý krát až v komunite Cenacolo. Viera je skúšaná utrpením
a posilňuje sa zakaždým keď prechádzame bolesťou, utrpením.
Mnohí z nás rodičov si uvedomili že práve vo chvíľach kríža a utrpenia sa v nás rodí sila veriť.
Nasledovala svätá omša ktorú viedol Otec Rastislav spolu s Otcom Vladom.
Duchovnú obnovu sme ukončili v kaplnke adoráciou s našimi vďakami a prosbami.
Na záver sme si dali malé občerstvenie a voľná diskusia pokračovala ďalej.
Veríme že duchovná obnova bude mať pokračovanie a stane sa
pravidelným
stretnutím rodičov komunity Cenacolo.

Text a foto : Janka Kovalčíková
Stacks Image 859
Stacks Image 860
Stacks Image 861
Stacks Image 862
Stacks Image 863
Stacks Image 864
Stacks Image 865
Stacks Image 866
Stacks Image 867
Stacks Image 868
Stacks Image 869
Stacks Image 870
Stacks Image 871
Stacks Image 872
Stacks Image 873
Stacks Image 874
Stacks Image 875
Stacks Image 876
Stacks Image 877
Stacks Image 878
Stacks Image 879
Stacks Image 880
Stacks Image 881
Stacks Image 882
Stacks Image 883
Stacks Image 884