Zo života komunity...

Stacks Image 914

Duchovná obnova v Košiciach - máj 2012.

Dňa 26.5.2012 sme sa stretli v Prešove v kostole u Saleziánov Dona Bosca na akcii po názvom - Duchovná obnova, ktorú tentoraz viedol Don Imrich.
Každé stretnutie cenacolských rodičov začíname svätým ružencom, ktorý je spojený s rozjímaním. Don Imrich si vo svojej katechéze zvolil tému-NADEJ. Nádej je dôležitou čnosťou v kresťanskom živote. Vďaka nádeji má človek rôzne očakávania, je veľkou hnacou silou pre psychiku a ducha, dáva zmysel utrpeniu, chráni pred smútkom a pesimizmom. Vedie človeka k dôvere v Božie milosrdenstvo. Nádej v kresťanskom živote je tvorivou silou ,ktorá nás mobilizuje k duchovnému rastu a k modlitbe. Zo skúsenosti vieme akou veľkou pomocou pre nás rodičov je- nádej. O týchto skúsenostiach zo svojho života sme sa podelili v zdieľaní. Mnohí z nás rodičov sme prišli do spoločenstva zúfali, plní beznádeje, smútku....Až v komunite Cenacolo sme pocítili znovu nádej.....nádej na nový život... Svedectvá rodičov na stretnutiach sa stali zdrojom nádeje. Nádej je ako kotva, istota, že BOH môže to ,čo je mŕtve v tvojom živote vzkriesiť, vzkriesiť k životu napr. naše vzťahy- otec-mama dieťa.- Niet nádeje bez viery  a niet dokonalej viery bez nádeje. Zdrojom nádeje je teda BOH- on ju dáva skrze modlitbu, Božie slovo a svedectvo. Po zdieľaní nasledovala svätá omša ,ktorú viedol Don Imrich  a Otec Gombita. Otec Gombita mal krátku kázeň o manželstve a nasledovalo obnovenie manželských sľubov Otec Gombita prišiel na pozvanie Lubky a Michala  pretože pred pár rokmi  "zachránil" ich manželstvo pred rozvodom tým, že im dal ešte 
nádej a nasmeroval ich kroky do  Komunity Cenacolo do Piešťan. Po omši sme si urobili krátku prestávku na obed. Túto duchovnú obnovu sme ukončili adoráciou ,ktorú viedol Don Imrich a sprevádzal ho Michal  s gitarou a s  cenacolskými pesničkami. 
Na záver sme sa ešte posilnili dobrôtkami ktoré sme si doniesli, povedali sme si ešte pár slov ,urobili zopár záberov a tešíme sa na ďalšie stretnutie v rámci rodičovských stretnutí komunity Cenacolo......Sme na ceste.....máme nádej.....

Stacks Image 918
Stacks Image 919
Stacks Image 920
Stacks Image 921
Stacks Image 922
Stacks Image 923
Stacks Image 924
Stacks Image 925
Stacks Image 926
Stacks Image 927
Stacks Image 928
Stacks Image 929
Stacks Image 930