Zo života komunity...

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Významného životného jubilea sa dožil náš priateľ a mentor Ivan. V mene všetkých Cenacolcov mu prajeme všetko najlepšie a ďakujeme mu za všetko, čo spravil pre naše deti a samozrejme i pre nás - ich rodičov. K blahoželaniu sa pripojili i priatelia komunity.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Stacks Image 213
Stacks Image 258
1.12.2012
Stacks Image 259
1.12.2012
Title