Zo života komunity...

Vďaka Evke Bielčikovej a Beatke Matovičovej máme pár záberov zo stretnutia vo Vrbovci, ktoré potvrdzujú, že stretnutie dopadlo na výbornú.

IMAGE 1

Stacks Image 2115
Vrbovec 1
Description Here

IMAGE 2

Stacks Image 2118
Vrbovec 2
Description Here

IMAGE 3

Stacks Image 2122
Vrbovec 3
Description Here

IMAGE 4

Stacks Image 2126
Vrbovec 4
Description Here

IMAGE 5

Stacks Image 2130
Vrbovec 5
Description Here

IMAGE 6

Stacks Image 2134
Vrbovec 6
Description Here

IMAGE 7

Stacks Image 2138
Vrbovec 7
Description Here

IMAGE 8

Stacks Image 2142
Vrbovec 8
Description Here

IMAGE 9

Stacks Image 2146
Vrbovec 9
Description Here

IMAGE 10

Stacks Image 2150
Vrbovec 10
Description Here

IMAGE 11

Stacks Image 2154
Vrbovec 11
Description Here

IMAGE 12

Stacks Image 2160
Vrbovec 12
Description Here

IMAGE 13

Stacks Image 2163
Vrbovec 13
Description Here

IMAGE 14

Stacks Image 2166
Vrbovec 14
Description Here

IMAGE 15

Stacks Image 2169
Vrbovec 15
Description Here

IMAGE 16

Stacks Image 2172
Vrbovec 16
Description Here

IMAGE 17

Stacks Image 2175
Vrbovec 17
Description Here

IMAGE 18

Stacks Image 2178
Vrbovec 18
Description Here

IMAGE 19

Stacks Image 2181
Vrbovec 19
Description Here

IMAGE 20

Stacks Image 2184
Vrbovec 20
Description Here

IMAGE 21

Stacks Image 2187
Vrbovec 21
Description Here

IMAGE 22

Stacks Image 2190
Vrbovec 22
Description Here

IMAGE 23

Stacks Image 2193
Vrbovec 23
Description Here

IMAGE 24

Stacks Image 2196
Vrbovec 24
Description Here

IMAGE 25

Stacks Image 2199
Vrbovec 25
Description Here

IMAGE 26

Stacks Image 2202
Vrbovec 26
Description Here

IMAGE 27

Stacks Image 2205
Vrbovec 27
Description Here

IMAGE 28

Stacks Image 2208
Vrbovec 28
Description Here