Zo života komunity...

Dńa 20.1.2013 sa konalo stretnutia otca Quirina s rodičmi a priateľmi komunity po jeho príchode z návštevy misií v Mexiku. Otec Quirin nám pútavo rozprával o živote na misii v Mexiku, kde chlapci a dievčatá po komunite sa starajú o deti, ktoré stratili sociálné zázemie. Svoje rozprávanie doplnil fotodokumentáciou a videom, čo len umocnilo našu predstavu o tom ako sa žije na misiách.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Stacks Image 642
Stacks Image 643
Stacks Image 657
Stacks Image 658
Stacks Image 659
Stacks Image 660