Zo života komunity...

9.2.2013. Velehrad, miesto, kde si pripomíname i naše dejiny a to príchod Cyrila a Metoda.

Naše stretnutie začalo katechézou otca Ireneja, potom nám chlapci pripravili katechézu matky Elvíry. Po obede sme mali prehliadku Baziliky sv. Cyrila a Metoda so sprievodným slovom. Po technickej rozprave sme sa vrátili znovu do Baziliky, kde po ruženci bola svätá omša, ktorú celebroval Olomoucký arcibiskup Ján Graubner, ktorý po sv. omši zavítal medzi nás a vypočul si svedectvá chlapcov z komunity a komunitných rodičov a podelil sa s nami so svojimi dojmami zo stretnutia. A na záver sa konal tradičný už 3.Katarínsky bál.

____________________________________________________________
Foto:
>>>>>
Video
: >>>>>
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Stacks Image 1215
Stacks Image 1216
Stacks Image 1217
Stacks Image 1225
Stacks Image 1226
Stacks Image 1227
Stacks Image 1228
Stacks Image 1229
Stacks Image 1230
Stacks Image 1231