Zo života komunity...

8.6.2013 sa konal deň otvorených dverí Komunity Cenacolo v Kráľovej pri Senci, na ktorom sa zúčastnili ako aj rodičia, tak aj priatelia komunity Cenacolo. Úvodom stretnutia sme sa pomodlili ruženec. Potom následovala svätá omša, ktorú celebroval arcibiskup Zvolenský za asitencie biskupa Rábeka a nakoniec sme si všetci pozreli muzikál " Márnotratný syn". Bol to nezabudnuteľný zážitok.

Dokumentárné video si môžete pozrieť tu:
>>>>>
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IMAGE 1

Stacks Image 2262
1
Description Here

IMAGE 2

Stacks Image 2265
2
Description Here

IMAGE 3

Stacks Image 2269
3
Description Here

IMAGE 4

Stacks Image 2273
4
Description Here

IMAGE 5

Stacks Image 2277
5
Description Here

IMAGE 6

Stacks Image 2281
6
Description Here

IMAGE 7

Stacks Image 2285
7
Description Here

IMAGE 8

Stacks Image 2289
8
Description Here

IMAGE 9

Stacks Image 2293
9
Description Here

IMAGE 10

Stacks Image 2297
10
Description Here