Zo života komunity...

Katechéza dona Ivana na Sviatku života v Saluzze.

Don Ivan Filipovič predniesol túto katechézu na Sviatku života v Saluzze 12.júla 2013, kedy komunita Cenacolo oslavovala 30. výročie jej narodenia.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vianoce v komunite Cenacolo.

Tak sa volala relácia odvysielaná dňa 31.12.2012 na rádiu Lumen. V relácii odzneli svedectvá chlapcov z komunity Cenacolo v Kráľovej pri Senci.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Svedectvá o živote v komunite Cenacolo.

Svedectvá chlapcov z komunity Cenacolo v Kráľovej pro Senci. Relácia bola odvysielaná na rádiu Lumen 16.5.2011.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kázeň PhDr. Ladislava Kunu o Cenacole.

Generálny vikár Ladislav Kuna dňa 27.10.2010 na rádiu Lumen v kázni na svätej omši rozprával o Cenacole.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________